1
Internet Th Gui In

LẮP ĐẶT CAMERA VIETTEL

GÓI LƯU TRỮ (CLOUD STORAGE)

GÓI LƯU TRỮ 1 NGÀY
16.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 01 ngày trước (full)
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 02 tháng khi trả trước từ 5 tháng
ĐĂNG KÝ
GÓI LƯU TRỮ 3 NGÀY
22.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 03 ngày trước (full)
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 02 tháng khi trả trước từ 5 tháng
ĐĂNG KÝ
GÓI LƯU TRỮ 7 NGÀY
36.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 07 ngày trước (full)
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 02 tháng khi trả trước từ 5 tháng
ĐĂNG KÝ
GÓI LƯU TRỮ 30 NGÀY
120.000đ
/ tháng/cam
 • Lưu trữ & xem lại: 30 ngày trước (full)
 • Video chất lượng: Full HD – 1080p
 • Cảnh báo thông minh
 • Ưu đãi tới 02 tháng khi trả trước từ 5 tháng
ĐĂNG KÝ

 

  ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT